ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

DOAE FARMBOOK APPLICATION “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”

หนึ่งในนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ผ่าน Mobile Application DOAE Farmbook

สำหรับ Smartphone ระบบ Android ดาวน์โหลดได้จาก Play Store ในช่องค้นหา พิมพ์คำว่า “DOAE Farmbook” แล้วกดค้นหา จากนั้นกด “ติดตั้ง”

หน้าเริ่มต้น
>> ให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ จากนั้น “กดเข้าสู่ระบบ”
>> สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองผ่านเมนู “แจ้งปลูก”
>> เพียงกรอกข้อมูลการปลูกและถ่ายภาพแปลงเพาะปลูก จากนั้นรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
>> นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถติดตามสิทธิ์ของตนเองได้

รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ
—————————————————
ลิงก์ยูทูป : https://www.youtube.com/watch?v=ic7WRxw-l4Q
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
—————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/digitaldoae/?ref=br_rs
—————————————————