ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 67 กิจกรรมภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบสถานีเรียนรู้ 5 สถานี 1. สถานีเรียนรู้ การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน2. สถานีเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า3. สถานีเรียนรู้ การจัดการวัสดุเหลือใช้4. สถานีเรียนรู้ การปลูกพืชตระกูลเถา5. สถานีเรียนรู้ การปลูกผักปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม (นางรัชณี เสนาพันธ์) เลขที่ 11 บ้านดงมูล ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 พบสถานีเรียนรู้ 5 สถานีสถานีเรียนรู้ที่ 1 การปลูกและใช้สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทยสถานีเรียนรู้ที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรสถานีเรียนรู้ที่ 3 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีเรียนรู้ที่ 4 การตรวจวิเคราะห์ดินสถานีเรียนรู้ที่ 5 การอารักขาพืช วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรครบวงจรดอยจง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง(https://maps.app.goo.gl/7pj5WcKp4PrudLKV8?g_st=ic)——————————-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100082879928161

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรจังหวัด ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนม และใกล้เคียงร่วมงาน Field day อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน และส่งผลผลิตประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหวาน กล้วยหอมทอง) และส้มตำลีลา“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” Field day’67 Cowboy Phanom 22 ก.พ. 67 ณ บ้านถ้ำผึ้ง ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี***ปีนี้เกษตรเราจัดรวมหลายอำเภอ (พนม บ้านตาขุน คีรีรัฐ บ้านนาเดิม เคียนซา) • กิจกรรมภายในงาน– สถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร– การออกบูธ นิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน– การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน– กิจกรรมการประกวด และแข่งขันชิงรางวัล พร้อมจับรางวัลท้ายงาน– และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมาย แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/Mi2xyxwp3FKUL9hd8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี