กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ Handy sense มาส่งเสริมและขยายผลสู่เกษตรกร ซึ่งในคลิปนี้เป็นการแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน เชิญติดตามรับชมกันค่ะ