ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Application Protect Plants เคียงคู่เกษตรกรไทย

 

เป็น Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ ภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสบน Smartphone

 

img0411

 

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดได้ในระบบ ios  ระบบ android อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ที่มา : http://agrimedia.agritech.doae.go.th/2016/10/12/protect-plant/