ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญร่วมงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ “ดักล่อ” “ห่อผล” “หล่นเก็บ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ลานวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

หนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลัง คำแนะนำ :1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลง ให้เก็บและนำมาทำลาย พร้อมกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่นㆍ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรㆍ เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ซึ่งมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หรือเป็นตัวอย่างในการนำไปทดลองใช้ สามารถติดต่อขอรับหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตขยายเองได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

คำแนะนำการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้…ในมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบหนอนเเข้าทำลายทั้งในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอก เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ทำลายพืชได้ ตั้งแต่วัยแรก โดยจะกัดกินใบพืช ก้านใบและต้นอ่อน เนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่และกัดกินใบอย่างรวดเร็ว จึงทำความเสียหายอย่างรุนแรง หากไม่ป้องกันกำจัดอาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คำแนะนำการป้องกันกำจัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบเรียงโดย

เตือน “หนอนกระทู้” ระบาดในมันสำปะหลัง แนวทางการป้องกันกำจัด1. เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง2. ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน เรียบเรียงโดย

TikTok เกษตรมาแล้ว เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้แผ่นเสียง จากคลิป “เชิญชวนเกษตรกรเเจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”ในการโพสต์ TikTok ของตนเอง ใช้งานง่าย เพิ่มยอดการเข้าถึง อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น รับชมคลิป คลิก >> https://www.tiktok.com/@kasetserve/video/7375018032810183943?_t=8n8KxPDBTUu&_r=1

แนะนำนิตยสารใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

เกษตรนครนายก ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 0 3731 1289 ต่อ 15สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 0 3739 1295

ประเด็น “Q&A ไขข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร” ร่วมตอบคำถาม โดย รู้คำตอบพร้อมกันได้วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. https://www.facebook.com/pr.doae/videos/447792071516842

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “มังคุด” ราชินีผลไม้

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “มังคุด” ราชินีผลไม้

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “มังคุด” ราชินีผลไม้ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “มังคุด” ราชินีผลไม้ ผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ นอกจากจะขายแบบผลสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น น้ำมังคุด ซอสมังคุด แยมมังคุด เป็นต้น ชวนเรียนรู้เรื่องราวของมังคุดกับ 5 เอกสารที่อยากแนะนำ ด้านล่างเลยค่ะ มังคุด ราชินีผลไม้คลิกอ่าน >> https://bit.ly/4dRnVvC คู่มือมังคุด จังหวัดชุมพรคลิกอ่าน >> https://bit.ly/44Xy2ew เส้นทางการผลิตมังคุดคุณภาพคลิกอ่าน >> https://bit.ly/4bPCqyp การผลิตมังคุดนอกฤดูคลิกอ่าน >> https://bit.ly/3WOXvED น้ำหมักเปลือกมังคุดคลิกอ่าน >> https://bit.ly/3WQGXMG สามารถเข้าดูเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/4dEoSHO

คู่มือมังคุด จังหวัดชุมพร

คู่มือมังคุด จังหวัดชุมพร

คู่มือมังคุด จังหวัดชุมพร “ราชินีผลไม้” คือฉายาของมังคุด เนื่องจากกลีบเลี้ยงที่ติดอยู่ที่ขั้วผลคล้ายมงกุฎของราชินี มีเนื้อผลสีขาวและรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จังหวัดชุมพร มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกมังคุด จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกมังคุดอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก จนนับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

หนอนกินใบอ่อนมังคุด

หนอนกินใบอ่อนมังคุด

หนอนกินใบอ่อนมังคุด จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีhttps://www.facebook.com/chanthaburi.doae.go.th

หนอนเจาะมังคุด

หนอนเจาะมังคุด

หนอนเจาะมังคุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอเบตงhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006736215457

12. มังคุด “ราชินีผลไม้”

12. มังคุด "ราชินีผลไม้"

มังคุด “ราชินีผลไม้” มังคุด Queen of Fruits ผลไม้ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์อัดแน่นเต็มลูก มาถึงฤดูกาลของราชินีผลไม้กันบ้างแล้ว วันนี้ DOAE ขอเชิญชวนทุกคนมาหาซื้อมังคุดไปรับประทานกันค่ะ มาดูกันว่ามังคุดแบบไหนน่าซื้อ เราจะเลือกยังไงให้ได้กินมังคุดอร่อย คลิกอ่านไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA