ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035C4LfH51NmEEZBUzERyJsqrKHF6CqR3Z8P3mJ7Fa1ea11AEyortk587B8KZJ4mhhl&id=104846481970438