ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

VTR เกษตรกรก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี

เกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี
สามารถเที่ยว ชม ช้อป ชิม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://kasetsuanlum.doae.go.th
ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร