ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


Yogurt Powder

รายละเอียดสินค้า

“White Tiger” แบรนด์ที่นำถั่วลายเสือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปนมสดพร้อมดื่ม นมอัดเม็ดและโยเกิร์ตพาวเดอร์ (yogurt powder) สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการเสริมสร้างโปรตีน ตอบโจทย์อาหาร Plant-Based พร้อมกับแตกไลน์ผลิตของใช้ อาทิ น้ำมันถั่วลายเสือ หรือแม้กระทั่งผลิตภาชนะจาน ชามจากเปลือกถั่ว สร้างมูลค่าเพิ่มแทนการทำลาย

โยเกิร์ตพาวเดอร์ (yogurt powder) หรือโยเกิร์ตผง ใช้เทคโนโลยี freeze drier และ spray drier เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนส่ง มีขายบรรจุกล่องละ 8 ซอง ขนาดซองละ 25 กรัม ชงดื่มแก้วละซอง สะดวก สะอาด ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ทำออกมาขายเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนของนมพร้อมดื่มที่เหมาะกับการดื่มแบบสด

นมพร้อมดื่มและโยเกิร์ตผง แบรนด์ “White Tiger” เป็นผลิตภัณฑ์ Plant-based Food อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ใช้วัตถุดิบคือถั่ว พืชที่ให้โปรตีนสูง เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือกลุ่มผู้รักสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัติหรือเจ โดยผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองและได้รับเครื่องหมาย อย. กับฮาลาล แล้ว