ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


“ดอกเกลือ” อัญมณีล้ำค่าจากนาเกลือทะเล

จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066559969155

ดอกเกลือ มีธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุไอโอดีน ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ดอกเกลือยังรักษาอาการโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน อันเนื่องมาจากเชื้อ ได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.