ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท


ชัยนาท ส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย “ถั่วเขียวผิวมัน” ทดแทนการทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ข้อดีการปลูกถั่วเขียวพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

  • เนื่องจากพื้นที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่มักขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แต่ดินยังสามารถเก็บความชื้นได้ จึงเหมาะสมในการปลูกถั่วเขียวผิวมัน อีกทั้งถั่วเขียวเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว ประมาณ 65-70 วัน การปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ตลอดจนมีพ่อค้ามารับซื้อแหล่งผลิต

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต “ถั่วเขียวผิวมัน” ในช่วงฤดูแล้ง

  • การปลูกถั่วเขียวในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรจังหวัดชัยนาท นิยมปลูกในพื้้นที่่นาหลังจากเก็บเกี่่ยวข้าวนาปีแล้ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม โดยทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทันทีขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ เพราะจะได้อาศัยปริมาณน้ำในดินสำหรับการงอกและใช้น้ำค้างในการเจริญเติบโตแทนการใช้น้ำชลประทาน
  • เทคนิคการปลูกถั่วเขียว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เกษตรกรจะสูบน้ำเข้าในพื้นที่่และขังน้ำไว้ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นสูบน้ำออกให้หมดแล้วปล่อยพื้นที่่ไว้ 3-4 วัน จึงทำการไถแปร ทิ้งไว้ 1 วัน จึงหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วไถกลบ เทคนิคนี้จะทำให้ดินมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดถั่ว ได้ต้นถั่วจำนวนมาก
  • เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยนาท จะยังไม่ทำการเก็บเกี่ยวในฝักแก่รุ่นแรก โดยปล่อยให้ถั่วเขียวออกฝักไปถึงรุ่นสองหรือรุ่นสามจึงเก็บเกี่ยวซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตดี และมีปริมาณมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร
ปีที่ 57 ฉบับที่ 313 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ถั่วเขียวผิวมัน

ถั่วเขียวผิวมัน