ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์

ประมวลภาพ วันที่ 21 มกราคม 2562 คณะทำงานและแม่บ้าน เข้าประชุมมาตราการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย


ประมวลภาพ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/1 ชั้น 4  อาคาร 1


จุดให้บริการคัดแยกขยะ ณ อาคารต่างๆ

อาคาร 1

ถุงผ้า ลดโลกร้อน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร


อาคาร 2


อาคาร 3 ชั้น 1 และ ชั้น 5


อาคาร 4 และ 5


อาคาร 6