ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

7 เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝน🌧

คลิก : https://bit.ly/3d4SH9C

🌱 การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสม

🌱การเตรียมเมล็ดพันธุ์

🌱การเตรียมดิน

🌱การจัดการแปลงปลูก

🌱การกำจัดวัชพืช

🌱การรดแปลงผักด้วยน้ำปูนใส

🌱การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า-

เข้าดู Infographic เรื่องอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกhttps://bit.ly/3ii70pl

#การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝน