ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท


ดาวน์โหลด PDF.

สารบัญ/contents

หน้า 3 เกษตรขยายผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ผ้าย้อมมูลควาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (มูลควาย) บ้านนาเชือก ตำบลแร่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หน้า 6 เกษตร Focus
Q&A เรื่องนี้มีคำตอบ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

หน้า 8 เกษตร Next Gen
“กลุ่มยุวเกษตรกร” กำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทยในอนาคต

หน้า 11 ที่นี่กรมส่งเสริมการเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า 14 เรื่องจากปก
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารทั่วราชอาณาจักรไทย

หน้า 18 เกษตรรอบทิศ
ข้าวหอมกุหลาบ พันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดลพบุรี

หน้า 20 เกษตร Story
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง จุดเริ่มต้นจากสิ่งดี ๆ สู่ผลิตภัณฑ์มะม่วงมหาชนก 100%

หน้า 22 ชายคา DOAE

หน้า 24 เกษตรมิติใหม่
ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำเกษตรแม่นยำ

หน้า 27 เกษตร Digital
กระบวนการพัฒนา Platform และ Application รู้ดิน รู้ปุ๋ย

หน้า 29 เกษตร Field trip
นั่งแลบอน นอนกินเรียน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา

Special
31-32 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศ

33-34 7 เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝน

จับตาภัยเกษตร
ในปกหลัง-ปกหลัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าว

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี