ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แผ่นพับที่ 2/2566 การจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เรียงเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี , กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร