ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน,​ คลินิกพืช,​ คลินิกปศุสัตว์,​ คลินิกประมง,​ คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว,​ และคลินิกอื่นๆ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ของดี 13 อำเภอ และการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสินค้าราคาถูกจากร้านธงฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพิกัด https://maps.app.goo.gl/d4NvY54dcbtyfG9cA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดพิจิตร

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดพิจิตร

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • การฝึกอาชีพระยะสั้น • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช • กิจกรรมเสวนาด้านการเกษตร • การให้บริการคลินิกเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเเละเอกชน มากกว่า 18 หน่วยงาน • รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ พืชผัก น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. สารชีวภัณฑ์ควบคุมและกำจัดศัตรูพืช • บริการทำหมันสุนัขเเละเเมว • จำหน่ายสินค้าเเละผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน – เกษตรกร/ประชาชน ใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญญาลักษณ์ – อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดตาก

เชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพบกิจกรรมน่าสนใจงาน รับปัจจัยการผลิตมากมายจากหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 อย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือ ThaiD มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประปุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​  ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน,​ คลินิกพืช,​ คลินิกปศุสัตว์,​ คลินิกประมง,​ คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว,​ และคลินิกอื่นๆ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ของดี 13 อำเภอ และการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสินค้าราคาถูกจากร้านธงฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พิกัด https://maps.app.goo.gl/d4NvY54dcbtyfG9cA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี