ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช

เอกสารคำแนะนำที่ 3/2560 เรื่อง ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช

สูตรอาหาร : นายภครณ  สุนีศูนย์​  (ชื่อเดิมนายอิทธิ สุนีศูนย์) บ้านหัตถศิลป์ 8 หมู่​ 10​ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท​ จ.สระบุรี​  18120  หมายเลขโทศํพท์ 064-828-6536

เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลด PDF.