ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ยุวเกษตรกรเป็นได้ไม่ยาก!

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร โดยนำเสนอในรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่นำต้นฉบับ ปี 2523 มาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยการทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เล่าถึงนายเด่น ดวงดี มาเป็น ‘ยุวเกษตรกรต้นแบบ’ ได้อย่างไร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ “70 ปี ยุวเกษตรกรไทย”

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.