ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

บทที่ 6 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ

บทที่ 6 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ

โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา”  บทที่ 6 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ “เศษวัสดุการเกษตรที่หลายคนคิดว่าไร้ค่า สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น การนำเปลือกข้าวโพดนำมาหมักเป็นอาหารสำหรับโค หรือการอัดฟางข้าวเป็นก้อน เพื่อนำไปใช้เป็นอาคารโค กระบือ เป็นต้น” เอกสารประกอบการเรียน : https://doaenews.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/บทที่-6.pdf ผลิตโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร AM 1386 KHz. / https://www.am1386.com

บทที่ 5 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นปัจจัยทางการผลิต

บทที่ 5 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นปัจจัยทางการผลิต

โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา”  บทที่ 5 การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นปัจจัยทางการผลิต “การนำเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น นำมาทำปุ๋ยหมัก ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้” เอกสารประกอบการเรียน : https://doaenews.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/บทที่-5.pdf ผลิตโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร AM 1386 KHz. / https://www.am1386.com

บทที่ 4 หากเกษตรกรหยุดเผา แล้วให้ทำอย่างไร

บทที่ 4 หากเกษตรกรหยุดเผา แล้วให้ทำอย่างไร

โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา”  บทที่ 4 หากเกษตรกรหยุดเผา แล้วให้ทำอย่างไร “ถ้าไม่สนับสนุนให้เผา แล้วจะให้ทำอย่างไร?” คงเป็นคำถามที่เกษตรกรหลายท่านสงสัยอยู่ไม่น้อย เพราะในการทำเกษตรในแต่ละครั้ง ย่อมทิ้งเศษซากทางการเกษตรไว้เสมอ เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย หรือใบข้าวโพด เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางการจัดการกับเศษซากที่เหลือจากการทำเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเศษซากดังกล่าวที่เกษตรกรบางรายอาจมองว่าไม่มีคุณค่ามาสร้างเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้ ติดตามรับฟังได้ค่ะ” เอกสารประกอบการเรียน : https://doaenews.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/บทที่-4.pdf ผลิตโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร AM 1386 KHz. / https://www.am1386.com

บทที่ 3 ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร

บทที่ 3 ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร

โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา”  บทที่ 3 ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร “การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นที่มาของปัญหาในหลายอย่าง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการทำเกษตร ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาด้านการทำเกษตร การเผาทำลายดิน การเผาทำลายน้ำในดิน การเผาทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน การเผาทำลายอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน รวมถึงข้อเสียด้านสุขภาพอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การเผาทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล การเผาทำให้โลกร้อน เกิดปัญหาฝนแล้ง และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว” เอกสารประกอบการเรียน : https://doaenews.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/บทที่-3.pdf ผลิตโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร AM 1386 KHz. / https://www.am1386.com

บทที่ 2 ความผิดทางกฎหมายจาก “การเผาในพื้นที่เกษตร”

บทที่ 2 ความผิดทางกฎหมายจาก “การเผาในพื้นที่เกษตร”

โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดการเผา”  บทที่ 2 ความผิดทางกฎหมายจาก “การเผาในพื้นที่เกษตร“ “การเผาในพื้นที่การเกษตร เป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาทางการเกษตรที่ตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหมอกควัน ก๊าซพิษ เถ้า และเขม่าควัน ระบายลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมประเทศไทย ในระยะยาวเกิดเป็นภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแน่นอน ที่สำคัญอีกประการ คือมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เป็นที่มาของการสูญเสียรายได้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายอาจยังไม่รู้ว่า หากทำการเผาจนเกิดอันตรายก็จะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ” เอกสารประกอบการเรียน : https://doaenews.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/บทที่-2.pdf ผลิตโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร AM 1386 KHz. / https://www.am1386.com