ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

แมลงพารวย บทที่ 10 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด

แมลงพารวย บทที่ 10 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด

บทที่ 10 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz Website : www.am1386.com Facebook : www.facebook.com/am1386 Youtube : AM1386 Radio

แมลงพารวย บทที่ 9 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด

แมลงพารวย บทที่ 9 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด

บทที่ 9 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยงและการจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากจิ้งหรีด โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz Website : www.am1386.com Facebook : www.facebook.com/am1386 Youtube : AM1386 Radio

แมลงพารวย บทที่ 8 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง

แมลงพารวย บทที่ 8 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง

บทที่ 8 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz Website : www.am1386.com Facebook : www.facebook.com/am1386 Youtube : AM1386 Radio

แมลงพารวย บทที่ 7 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง

แมลงพารวย บทที่ 7 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง

บทที่ 7 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตจากครั่ง โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz Website : www.am1386.com Facebook : www.facebook.com/am1386 Youtube : AM1386 Radio

แมลงพารวย บทที่ 6 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บ และการแปรรูปผลผลิตจากชันโรง

แมลงพารวย บทที่ 6 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บ และการแปรรูปผลผลิตจากชันโรง

บทที่ 6 ความสำคัญ ชีววิทยา การเลี้ยง การจัดการ การเก็บ และการแปรรูปผลผลิตจากชันโรง โรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “แมลงพารวย” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz Website : www.am1386.com Facebook : www.facebook.com/am1386 Youtube : AM1386 Radio