ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

อินทผลัมผลสด

อินทผลัมผลสด ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดน […]

ทุเรียน

ทุเรียน ภาพโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร

ลำไย

ต้นลำไยภาพจาก : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

เงาะสีทอง

เงาะสีทองภาพจาก : ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ

มะขามเทศ

มะขามเทศภาพจาก : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร