ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

เกษตรกรยุคใหม่ ใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ติดมือถือไว้ แล้วดียังไง??

เกษตรกรสามารถแจ้ง/ปรับปรุงข้อมูล ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสะดวกสบาย สามารถโหลดใช้ได้ง่ายๆ ทั้งมือถือระบบ Android และระบบ ios แล้ววิธีการใช้หล่ะ….ยากไหม? มีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้าง? มีปัญหาการใช้งานทำอย่างไร? มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ