ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง

ผลิตโดย : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.