ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ป้องกันและกำจัดวัชพืชอย่างไรดี?

ศัตรูของพืช ไม่ได้มีเพียงโรคและแมลงเท่านั้น ยังมีวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องลงทุน ลงแรงมาจัดการป้องกันและกำจัด แล้วเราจะป้องกันและกำจัดวัชพืชอย่างไรดี หาคำตอบไปพร้อม ๆ กันใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ