ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายสำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ประเด็นแปลงใหญ่ ในรายการ เกษตรอาสาช่อง 5 ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร