Amazing Green Model

“แล้วนามันจะเป็นอะไรได้อีกไม่ทราบ???”
คำถามง่ายๆที่จะนำมาสู่หลายๆคำตอบ นา ไร่ ท้องร่อง สวนยาง ทุ่งข้าวโพด ที่เลี้ยงกุ้ง ฟาร์มหมู เล้าไก่…

ถ้าไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่มันเป็นอยู่ มันจะเป็นอะไรได้อีกไม่ทราบ
Amazing Green Model จึงเกิดขึ้นได้ โดยเป็นโครงการนำร่องที่ ททท. ไปชวนนักคิด นักออกแบบ นักโปรโมต นักจัดออแกไนเซอร์มาช่วยกันทำให้เห็นว่า “ทุ่งข้าวโพด” น่าจะเป็น “เขาวงกต” ได้ออกมาเป็นงาน A’MAZE 2017 ตามที่หลายๆคนได้ไปเยี่ยมชมที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/Amazingreenthailand/

https://www.doae.go.th/doae/banner_detail.php?id=167

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes