ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2559 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมรวมพลังแห่งความความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา