ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายความรู้ ฟรี! จำนวน 50 ที่นั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ท่านใดสนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง หรือโทร 077-369124 , inbox เฟซบุ๊ก สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง https://www.facebook.com/phrasaeng.doae

โรงเรียนลูกพระดาบส เปิดอบรมขอเชิญเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายหลักสูตร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Lukphradabos/?locale=th_TH ตารางอบรมเดือนธันวาคม 2566 #กดสมัครลิ้งค์ตามหลักสูตร วันที่ 14 ธันวาคม อบรมการปลูกกล้วยไม้ รุ่นที่ 1/66 https://forms.gle/iaTAo2zvWrvhakQZA วันที่ 19 ธันวาคม อบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธี

ตารางเรียน ตารางเปิดรับสมัครเรียน สำหรับ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) จะตั้งอยู่ภายในตลาดนัดจตุจักร 2ที่อยู่: ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510โทรศัพท์ติดต่อ 02-540 4375-6 หรือที่เฟซบุ๊ก ลิงก์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063623137433

คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง “ตั๊กแตน” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 วิธีการป้องกันกำจัดในแปลงปลูก “ตั๊กแตน”

การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง (Mango Seed Weevil) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เป็นศัตรูพืชที่พบการทำลายภายในเมล็ดของผลมะม่วงเท่านั้น โดยหนอนจะเจาะเข้าทำลายเมล็ดตั้งแต่ผลอ่อน หนอนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในเมล็ดจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย และออกจากผลเมื่อเมล็ดมะม่วงเน่าเปื่อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว▪ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยจักจั่นสีเขียว▪ เพลี้ยไฟ▪ หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว▪ แมลงหล่า▪ แมลงบั่ว▪ แมลงสิง จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207

สารเคมีป้องกันกำจัดโรคข้าว▪ โรคใบไหม้ โรคไหม้คอรวง โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง▪ โรคใบจุดสีน้ำตาล▪ โรคขอบใบแห้ง▪ โรคใบขีดโปร่งแสง จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207

สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีแห่งตาลโตนดวิถีชีวิตชุุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลโตนดที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากในพื้นที่ มีต้นตาลขึ้นอย่างหนาแน่น อีกทั้งน้ำตาลโตนดยังเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาหารและขนมหวานเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นสินค้า GI ของจังหวีดเพชรบุรี อีกด้วย จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ สินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่

อ้อย

อ้อย (SUGAR CANE) ท่อนพันธุ์ “อ้อย” ที่ดี จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100070494930854

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ที่ช่องค้นหาข้อมูล

เลื่อนไปทางซ้าย – ขวา เพื่ออ่านเรื่องถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร

คลังหนังสือออนไลน์

รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้และข้อมูลด้านการเกษตร ให้บริการในรูปแบบหนังสือ e-Book และไฟล์ PDF.

คลังหนังสือออนไลน์

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ห้องสมุด (e-Library) สามารถสืบค้น/ยืม หนังสือ นิตยสาร และวารสารของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอกได้

เข้าสู่ระบบห้องสมุด

เรื่องนี้มีคำตอบ

รวมประเด็นคำถามสำคัญ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกษตรกรควรรู้

เรื่องนี้มีคำตอบ

"เกษตรมาแล้ว"

คลิปวิดีโอสั้น เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทาง Tiktok "เกษตรมาแล้ว"

เข้าชม เกษตรมาแล้ว

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) ชวนปรุงเมนู “ไก่ต้มสมุนไพรต้านโควิด-19”  เป็นอาหารวิถีชาวม้งที่จะช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง บำรุงโลหิตและระบบประสาท  วิธีการปรุงเป็นอย่างไรนั้น

Do it From Home DOAE : การทำสบู่เหลวพรอพอลิส ที่สุดของการทำความสะอาดร่างกาย

Do it From Home DOAE : การผลิตกุยช่ายขาว ไม่เชื่อคลิกดูเลย

Do it From Home DOAE : น้ำสกัดสะเดาป้องกันศัตรูพืช จัดการศัตรูพืชด้วย

Do it From Home DOAE : การชำเสลดพังพอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร