ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเพาะกล้าผัก

การเพาะกล้าผัก วัสดุเพาะ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ผลกระทบจากภัยแล้งในทุเรียน

ผลกระทบจากภัยแล้งในทุเรียน

ผลกระทบจากภัยแล้งในทุเรียน สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในทุกระยะการเจริญเติบโต เตรียมรับมือผลกระทบจากภัยแล้ง เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

48.วิธีการรับมือ ระหว่าง – หลัง การเกิดภัยแล้ง

48.วิธีการรับมือ ระหว่าง – หลัง การเกิดภัยแล้ง

แล้งนี้ต้องรอด! #DOAE แนะนำวิธีการรับมือ ระหว่าง – หลัง การเกิดภัยแล้ง ที่เกษตรกรชาวสวนควรรู้ ตั้งแต่ผลกระทบของภัยแล้ง จนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญเหตุ เกษตรกรต้องทำอย่างไร? รับมือด้วยวิธีการไหน? สวนไม้ผลถึงอยู่รอดปลอดภัย คลิกอ่านได้ในโพสต์นี้เลย

6 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรชาวสวนไม้ผล เผชิญเหตุปัญหาภัยแล้งและความร้อน

6 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรชาวสวนไม้ผล เผชิญเหตุปัญหาภัยแล้งและความร้อน

6 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรชาวสวนไม้ผล เผชิญเหตุปัญหาภัยแล้งและความร้อน เรียบเรียงโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนเกษตรกรรับมือภัยแล้ง

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนเกษตรกรรับมือภัยแล้ง

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนเกษตรกรรับมือภัยแล้ง เพราะหน้าแล้งของประเทศไทย มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากปีก่อน และมีระยะเวลาทอดยาวขึ้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวรับมือกับภัยแล้ง รวมถึงเรียนรู้แนวทางการดูแลพืชผลทางการเกษตรให้อยู่รอดปลอดภัย เล่าแบบรวบรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย กับ 3 เนื้อหาแนะนำเกี่ยวกับหน้าแล้ง แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า กับ #เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ เวลา 8.00 น. ค่ะ

ภัยแล้ง

ภัยแล้ง

ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ส่งผลให้ปลายเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 44 องศาเซลเซียล วิธีดูแลสวนไม้ผลช่วงร้อน-แล้ง ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เรียบเรียงโดย : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่