ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ไผ่แทงหน่อ

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ที่มา : https://www.facebook.com/104846481970438/photos/pb.100076331650362.-2207520000../105406578581095/?type=3