ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ […]

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เครือข […]

ตารางเรียน ตารางเปิดรับสมัครเรียน สำหรับ ศูนย์ฝึกอาชีพก […]

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 สามารถเข้ามารับบริ […]

ปล่อยบุญได้บาป หยุดปล่อย “ตั๊กแตน”

เชิญชวนขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำ […]

เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จัดทำโด […]

ถาม-ตอบ ภาษีวิสาหกิจชุมชน สิทธิประโยชน์ที่วิสาหกิจชุมชน […]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม […]

ตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ คือ? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จัดทำโดย : สำนั […]

วิธีทำกองล่อหนอนด้วงแรดมะพร้าว จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพ […]

FARMER MAP BOOK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มพัฒนานวัตก […]

กำจัดให้สิ้นเสี้ยนดิน จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี […]

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูล […]

แนะนำหนังสือใหม่เดือนตุลาคม 2566 สามารถเข้ามารับบริการก […]

แจ้งเตือนภัยการเกษตร วันที่ 3-17 ตุลาคม 2566 จัดทำโดย : […]

เห็ดนางฟ้า เพาะง่าย ๆ ได้ที่หลังบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเ […]

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ป […]

นโยบายร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษ […]

ปฏิทินการปลูกมะม่วง จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ […]

โรคไหม้ข้าว จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจัง […]

ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรก […]