ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารวิชาการ เรื่อง “ชันโรง” นักผสมเกสรชั้นยอด

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร