ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ระบบe-Form

วิธีการใช้ระบบ e-Form เฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนด น.ส. 4

เข้าสู่ระบบ e-Form : https://efarmer.doae.go.th/login

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.